Alif & baa maa Samir, Saarah wa Safia

Tällä hetkellä suosituin vientituotteemme on suomalaisten kasvatusalan ammattilaisten suunnittelema ja laatima suomalainen opetusohjelma, jota on ”kulttuurikoodattu” jo Peruun, Espanjaan, Portugaliin, Intiaan sekä Somaliaan sopivaksi opetusohjelmaksi.
Tällä hetkellä opetusohjelmaa muokataan yhteistyössä algerialaisen mediatalon, Algerian Median, kanssa maan opetuskäytäntöihin sopivaksi. Opetusohjelman alkuperäinen nimi on ”A & B Villen, Viivin ja Vanessan kanssa”. Opetusohjelmassa Ville, Viivi ja Vanessa tutustuvat ensin suomenkielen aakkosiin – ensin vokaaleihin ja sitten konsonantteihin. Pikkuhiljaa lapset alkavat muodostaa äänteistä tavuja ja tavuista sanoja. Sanoista muodostetaan myöhemmin lauseita.

Opetusohjelma sisältää runsaasti ääneen luettuja satuja, joita lapsi voi seurata ruudulta kirjain kirjaimelta mielenkiintoisten kuvien kera. Opetusohjelman kautta opetellaan myös riimittelemään ja yhdistämään riimipareja sekä luokittelemaan sanoja omiin ryhmiinsä. ”A & B Villen, Viivin ja Vanessan kanssa” –opetusohjelma on yleisesti käytössä sekä Suomen ala-asteilla että lasten kodeissa. Opettajilta, vanhemmilta ja lapsilta ohjelmistosta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Eräs opettaja kuvaili ”A & B Villen, Viivin ja Vanessan kanssa” –ohjelmistoa näin: ”Lapset ovat innostuneet lukemisen opettelusta ihan eri tavalla siitä lähtien, kun otimme käyttöön tämän ohjelmiston. Riimittelyt ja laulut jäävät helposti lasten mieleen ja monet lapset ovat oppineet muodostamaan tavuja ohjelmiston avulla uskomattoman nopeasti. Myös ohjelmiston sadut ovat kivoja ja kiinnostavat lapsia!”.

Käännös ja kulttuuritulkkaus

Opetusohjelma on jo ehditty kääntää arabian kielelle ja nyt ohjelmaan tehdään vielä pieniä muutoksia ennen kuin se on valmis markkinoille. On hienoa, että olemme löytäneet Algeriasta sellaisen yhteiskumppanin, joka osaa kielen kääntämisen lisäksi ”kulttuurikoodata” ohjelmistomme maan kulttuuriin sopivaksi. Suomalainen opetusohjelma sellaisenaan ei toimi täysin toisenlaisessa maassa ja kulttuurissa. Algeriassa ei esimerkiksi vietetä muslimimaana joulua, mutta siellä vietetään Mouloudia, joka esimerkiksi viime vuonna osui aivan joulun tienoille. Tästä syystä Algeriaan lähtevässä opetusohjelmassa on vietettäväksi juhlaksi vaihdettu joulun tilalle Mouloud ja pääsiäisen sekä juhannuksen tilalle kaksi eidiä – näin opetusohjelman juhlat ovat lapsille tuttuja omasta kokemuspiiristään. Juhlien viettotapoja on myös muokattu ohjelmassa siten, että ne vastaavat Mouloudin ja eidien viettotapoja, jotta tavat ovat lapsille tuttuja ja jotta heidän on helpompi samaistua ohjelman tarinaan.

Opetusohjelman lasten nimet on vaihdettu siten, että kun Suomessa opetusohjelmassa seikkailevien lasten nimet ovat Ville, Viivi ja Vanessa, ovat ne Algeriassa Samir, Saarah ja Safia. Koko ohjelman nimi on vaihdettu Algeriassa nimeksi ”Alif & baa maa Samir, Saarah wa Safia”. Pyrimme valitsemaan ohjelman lapsille nimet, jotka sointuvat hyvin yhteen, alkavat samalla alkukirjaimella kuten suomenkielisessäkin versiossa ja ovat Algeriassa yleisesti käytettyjä.
Muutoksista huolimatta opetusohjelman sisältö ja opetettavat asiat pysyvät pääosin samoina, vaikkakin algerialaisessa versiossa lapset opettelevat tietysti arabian aakkosia latinalaisten sijaan. Aakkosia opetellaan erilaisten laulujen, pelien ja tehtävien avulla, mutta esimerkiksi laulut ovat algerialaisessa versiossa perinteisiä algerialaisia lastenlauluja.

Lapsi saa pelin kautta koko ajan palautetta osaamisestaan ja voi seurata, kuinka hänen osaamisensa kehittyy. Muutosten tekemisessä on käytetty apuna arabiankielen asiantuntijaa sekä kahta algerialaista esi- ja alkuopettajaa, joilla on monen vuoden kokemus pienten lasten opettamisesta Algeriassa. Esi- ja alkuopettajat tuntevat myös Algerian opetussuunnitelman, joten opetusohjelman muokkaamisessa on voitu ottaa huomioon myös paikallinen opetussuunnitelma, joka pohjatuu pikemminkin ranskalaiseen kuin pohjoiseurooppalaiseen opetussuunnitelmaan. Algeriassa lapset esimerkiksi aloittavat koulun aikaisemmin kuin Suomessa; esikoulu aloitetaan Algeriassa 5-vuotiaana ja koulu 6-vuotiaana.

Opetusohjelmasta on tarkoitus kehittää Algeriaa varten jatkossa lisäksi ainakin ranskankielinen versio sekä berberinkielinen versio, koska ranskaa käytetään maassa vielä yleisesti ja sitä opiskellaan ensimmäisenä vieraana kielenä. Pitkään ranska oli maan virallinen kieli. Berberinkielinen versio on päätetty toteuttaa, koska Algeriassa on alettu kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota vähemmistökielten opettamiseen. Berberinkielistä opetusmateriaalia on saatavilla vähän, joten on mielestämme hyvä ajatus kääntää ohjelma myös berberinkielelle.Comments are closed.