Hiv:n vastainen projekti

Tällä hetkellä suunnittelemme Namibiassa meneillään olevaan hiv:n vastaiseen kampanjaan sopivaa opetusohjelmaa yhteistyössä Namibiassa toimivien avustustyöntekijöiden sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelmiston on tarkoitus valmistua vuoden 2016 huhtikuun loppuun mennessä.

Tausta

Hiv ja aids ovat suuria ongelmia Namibiassa. Nyt on herätty erityisesti siihen, että naisten, erityisesti nuorten naisten, osuus tartunnan saaneiden joukossa on alkanut nousta hälyttävällä tavalla. Tähän vaikuttavat osaltaan tyttöjen ja nuorten naisten aikainen seksielämän aloittaminen, lapsiavioliitot, seksuaalisen väkivallan kohtaaminen sekä ehkäisyvälineiden huono saatavuus. Osaltaan tähän vaikuttaa se, etteivät läheskään kaikki hiv-positiiviset Namibiassa tiedä olevansa hiv-positiivisia. Osalla ei ole mahdollisuutta päästä testeihin ja osa ei uskalla hakeutua testeihin pelätessään hiv:n aiheuttamaa stigmaa ja jopa mahdollista yhteisöstä hylkäämistä. Lapsilla on vaarana saada hiv-tartunta hiv-tartunnan saaneelta äidiltä raskauden, synnytyksen tai imetyksen aikana. On myös todettu, että suurella osalla Namibiassa asuvista nuorista tytöistä ja naisista ei ole riittävästi tietoja hiv:sta ja turvaseksistä. Tämänkin vuoksi opetusohjelmiston laatiminen aiheesta on mielestämme erittäin tärkeää! Jos hiv todetaan ajoissa ja jos se saadaan lääkittyä, on mahdollista, ettei potilaan hiv kehity lainkaan aids:ksi. Vaikka sairaus olisi jo ehtinyt kehittyä aids:ksi, on nykylääkityksen avulla mahdollista vähentää potilaan veren virusmäärää huomattavasti.

Edellä mainitut asiat ovat teemoja, joita pyrimme käsittelemään suunnitteilla olevan opetusohjelman kautta Namibian kulttuuriin sopivalla tavalla. Olemme suunnitelleet, että opetusohjelma sisältäisi lyhyitä tietoiskun tapaisia animaatioita, joiden jälkeen ohjelmassa olisi kysymysosio, jossa ohjelmiston käyttäjä pääsisi testaamaan tietojaan ja tarvittaessa kertaamaan jo esitettyjä asioita.

Teemat

Opetusohjelman teemakokonaisuuksia ovat ainakin seuraavat:

– Mikä on hiv
– Mikä on aids
– Hiv-lääkkeet
– Turvaseksi
– Hiv-testit
– Hiv:n tarttuminen
– Hiv-positiivinen äiti sekä
– Miten Hiv EI tartu.

Opetusohjelman on tarkoitus sekä jakaa tietoa että herättää keskustelua. Ohjelman kautta on mahdollista pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

– Miksi hiv-positiivisia ei kannata eikä tarvitse syrjiä?
– Miksi on tärkeää, että hiv-lääkitys aloitetaan mahdollisimman nopeasti tartunnan toteamisen jälkeen?
– Millaisia ongelmia hiv aiheuttaa?
– Missä voin teettää hiv-testin?
– Mistä saan hiv-lääkkeitä?
– Miten hiv-positiivinen äiti voi estää hiv:n tarttumisen lapseensa?
– Miksi on niin tärkeää käydä hiv-testeissä?
– Mitä turvaseksi on ja miksi se on tärkeää?
– Millaisia vääriä mielikuvia hiv:iin liittyy?
– Mitä voisimme tehdä, ettei hiv-positiivisia enää syrjittäisi?
– Miten voisimme auttaa hiv-positiivista tuttavaa?
– Mistä saan ehkäisyvälineitä?
– Miten hiv tarttuu ja mitä tarttumisen estämiseksi voi tehdä? sekä
– Miten hiv ei tartu?

Toivomme, että opetusohjelma auttaa osaltaan vähentämään hiv-positiivisia kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja näihin lyötyjä stigmoja. Opetusohjelmaa on tarkoitus esittää ja antaa käyttöön erilaisissa opetus- ja tiedotustilanteissa, joita avustusjärjestöt järjestävät ympäri Namibiaa – sekä pääkaupungissa että muissa suurimmissa kaupungeissa että pienissä kaupungeissa ja maaseudulla. Opetusohjelma sopii erinomaisen hyvin esitettäväksi nuorten tyttöjen ryhmissä, joissa keskustellaan hiv:n vaaroista sekä hiv:n ennaltaehkäisemisestä.

Ohjelmisto on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että sitä testataan Namibiassa ja alustavasta versiosta kerätään palautetta käyttäjiltä ja kohderyhmältä. Tämän saadun palautteen sekä kokemusten perusteella ohjelmistoa muokataan vielä ennen lopullisen version julkaisemista sekä jakelua.
Ohjelmiston tekemisen rahoitukseen ovat osallistuneet useat Namibiassa toimivat avustusjärjestöt – kukin pienellä summalla. Jokainen tähän suunnitteluprojektiin osallistunut työntekijämme on lisäksi lahjoittanut 12 tuntia ilmaista työtään projektin tekemiseen. Haluamme osaltamme olla mukana tekemässä hyvää ja tämä projekti on erityisen lähellä sydäntämme!Comments are closed.